Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA


  

 

 

Festiwal dzielnicy Chorzów II, przeprowadzony w ramach Święta Miasta Chorzów (który odbędzie się w dn. 31 maja - 1 czerwca 2012 r.) nawiązuje do obchodzonego co roku Europejskiego Dnia Sąsiada. W 2012 roku Europejski Dzień Sąsiada  obchodzony jest w dn. 1 czerwca.


Data: 31 maja 2012 r. (czwartek)
Miejsce: Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie
ul. 3 Maja Chorzów (Chorzów II)
Organizatorzy: Miasto Chorzów przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin        
i Powiatów
Uczestnicy:
- prezydenci miast: Chorzowa, Bytomia, Rudy Śląskiej i Świętochłowic,
- radni,
- urzędnicy samorządowi,
- przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- liderzy inicjatyw i organizacji obywatelskich w dzielnicach  (Szombierki, Orzegów, Lipiny, Chropaczów, Chorzów II),
- przedstawiciele instytucji oświatowych, kulturalnych i sportowych ,
- licealiści i studenci zaangażowani w życie miast.


Tematyka seminarium
W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane doświadczenia miast w prowadzeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także ich zamierzenia w dziedzinie rewitalizacji dzielnic miejskich w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem roli mieszkańców i organizacji obywatelskich w prowadzeniu procesów rewitalizacji. Po seminarium zaplanowany jest spacer po dzielnicy Chorzów II.


WSTĘPNY  PROGRAM  SEMINARIUM

9.00 – 9.15 Otwarcie spotkania seminarium - p. Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa

9.15 – 9.35  Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w mieście Bytomiu, realizowane i planowane do realizacji  - p. Piotr Koj, Prezydent Bytomia


9.35 – 9.55 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w mieście Ruda Śląsk,  realizowane i planowane do realizacji  - p. Grażyna Dziedzic, Prezydent Rudy Śląskiej


9.55 – 10.15 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w mieście Świętochłowice, realizowane i planowane do realizacji  - p. Dawid Kostempski, Prezydent Świętochłowic


10.15 – 10.35  Działania podejmowane w ramach rewitalizacji dzielnicy Chorzów II –   p. Hanna Pompa-Obońska, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Urząd Miasta Chorzowa


 10.35 – 10.45  Pytania i odpowiedzi, dyskusja

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa


11.00 – 11.20  Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji - p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, ekspert Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ds. Rewitalizacji


11.20 – 11.40  Rola organizacji obywatelskich w procesie rewitalizacji - p. Waldemar Jan, Koordynator programu „Centrum aktywności lokalnej  w Nikiszowcu”

11.40 – 12.00  Podsumowanie spotkania – p. Hanna Pompa-Obońska, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Urząd Miasta Chorzowa


12.00 – 13.00  Spacer po dzielnicy Chorzów II


~13.00  Poczęstunek