Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

JANINA WILK "CHORZOWIANINEM ROKU 2012"


 Z  wielką radością informujemy , że Pani Janina Wilk, współtwórczyni pracowni rękodzieła artystycznego  działającego w Centrum Inicjatyw Społecznych, decyzją Kapituły w dn.18.04.2013r,  została uhonorowana tytułem  "CHORZOWIANIN ROKU 2012". Nasza radość jest tym większa , iż działalność Szanownej Laureatki w znacznej  mierze związana jest z budynkiem Centrum  Inicjatyw Społecznych. Droga Pani Janko prosze przyjąć najszczersze gratulacje od wszystkich pracowników CIS-u, dziekujemy za Pani obecność dziękujemy za działalność, tak wspaniale integrującą społeczność lokalną. To budujące , że tytuł "Chorzowianin Roku 2012" przypada osobie tak bezinteresownej i skromnej , która zaraża wszystkich  napotkanych swoją pogodą  ducha i wrodzonym optymizmem. Poniżej zamieszczamy tekst naszej  rekomendacji dla Pani Janki , która rozpoczęła drogę  kandydowania do tytułu " Chorzowianin Roku 2012".                                                                                                                                                                                          Zgłaszam kandydaturę Pani  Janiny Wilk zam. w Chorzowie do plebiscytu  „Chorzowianin  Roku 2012”.Pani Janina Wilk urodziła się 24 września 1957r w Chorzowie.Swoją karierę zawodową związała z naszym miastem pełniąc misje pedagogai nauczyciela języka włoskiego w Przedszkolu nr 26.
U schyłku kariery zawodowej Pani Wilk uzupełniła swoje kwalifikacje zawodowe  o kurs języka migowego oraz języka włoskiego . W/w jest aktualnie  wykładowcą języka migowego w Kolegium Służb Społecznych w Chorzowie przy ul. Metalowców a także członkiem Rady Parafialnej parafii św. Barbary w Chorzowie.
Z początkiem  2011r Pani Janina Wilk wraz z Panią Alicja Jesel  utworzyły  w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych pracownię rękodzieła artystycznego , która obecnie przyjęła już formę
„ Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagającego Misje NAZARET”.
Działalność  Pani Wilk w  w/w podmiocie na stałe wpisała się w aktywizację oraz integrację mieszkańców Chorzowa poprzez organizowanie warsztatów z różnego rodzaju form rękodzieła artystycznego  np. malowania na szkle , decoupage, pergamano, filcowania , szydełkowania  dla osób starszych oraz dla młodzieży z chorzowskich szkół i przedszkoli.
Wyroby wykonywane podczas warsztatów są następnie wystawiane i sprzedawane na kiermaszach na terenie całego regionu a uzyskiwane dochody są w całości przekazywane na działalność placówek  misyjnych Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w  Rwandzie i  w Burundii.
Pani Wilk  zajmuje się również organizowaniem spotkań, prelekcji , kursów w których rocznie bierze udział około  1200 osób.
Uczestnicy spotkań, często ludzie samotni, tworzą miła i ciepłą atmosferę, nawiązują się przyjaźnie które przekładają się na pomoc i wspieranie w życiu codziennym.
Należy podkreślić również , iż Pani Wilk zainicjowała proces integrowania dzieci z najstarszym pokoleniem mieszkańców Chorzowa poprzez nieformalny program „Adoptowana Babcia” polegający na cyklicznych spotkaniach dzieci z Przedszkola nr 26 z członkami „Klubu Seniora” działającego w Centrum Inicjatyw Społecznych. Spotkania polegają na wspólnym  spędzaniu czasu przedszkolaków
z seniorami podczas których następuje swoista  wymiana i integracja międzypokoleniowa.
Powyższe fakty dają asumpt do wysunięcia kandydatury Pani Janiny Wilk w plebiscycie „Chorzowianin Roku 2012”.
                                                                                                                                                                                                   Marcin Weindich  Chorzów 26.02.2013r

 

Sylwetki  wszystkich   kandydatów: chorzowianinroku.pl