Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


DYŻURY ADWOKATÓW oraz RADCÓW PRAWNYCH REPREZENTUJĄCYCH

 FUDACJĘ  "HONESTE VIVERE"  W CENTRUM INICJATYW  SPOŁECZNYCH :

PONIEDZIAŁEK         OD  10:00  DO  14:00

WTOREK                     OD  10:00  DO 14:00

ŚRODA                         OD  13:00 DO  17:00

CZWARTEK                OD 14:00   DO   18:00

PIĄTEK                        OD  10:00  DO   14:00

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów reprezentujących  Okręgową  Radę Adwokacką w Katowicach zgodnie z Ustawą

z dn. 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przysługuje osobie :

 

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub

 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego , lub

 

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub

 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

 

6) która ukończyła 65 lat, lub

 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

8) która jest w ciąży