Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

Miasto Chorzów

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE,"DOBRY START",RODZINNIE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


 

 

GODZINY I OKRES URZĘDOWANIA PUNKTÓW TERENOWYCH

 

 

l.p

 

 

Adres

 

Godziny urzędowania

 

 

 

 

 

1

 

Centrum Inicjatyw Społecznych  Chorzowie

Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary  wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2018r. do 31 października 2018r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

poniedziałek

wtorek

7:30 – 14:30

środa

8:30 - 16:30

czwartek

9:00 - 17:00

piątek

7:30 – 14:30

 

 

 

 

 

2

 

Miejski Dom Kultury „Batory”

Chorzów, ul. Stefana Batorego 6

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2018r. do 31 października 2018r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 - 16:00

środa

czwartek

9:00 - 17:00

 

 

 

 

 

 

3

 

Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży „CUMA”

Chorzów, ul. Wolności 3

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2018r. do 31 października 2018r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

wtorek

czwartek

9:00 - 18:00

poniedziałek

środa

piątek

8:00 - 16:00

 

 

 

Ważne:

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2018r. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 22

 

WNIOSKI O POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA RODZINNE (ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE, JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ORAZ ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 KOŃCZĄCY SIĘ 31.10.2018r. ORAZ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2018r.  PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok.  22

PUNKT INFORMACYJNY DO WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIE „DOBRY START”, ŚWIADCZENIA RODZINNE

I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

NA NOWY OKRES 2018/2019    

DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                            w Chorzowie

Chorzów, ul. Kruszcowa 22 pok. 15

 

Godziny urzędowania 

od 16 lipca 2018r. do 31 października 2018r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

 

poniedziałek

7:30 - 16:45

wtorek - czwartek

7:30 - 14:45

piątek

7:30 - 12:45

 

 

 

Ważne:

 

W punkcie mieszczącym się w OPS Chorzów pok. 15 będzie można uzyskać informacje:

- o przyznanych świadczeniach z programu „Dobry Start” (300+),

- a aktualnym etapie postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze, świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2018/2019 dla wniosków już złożonych,

 

Oraz

- uzupełnić wezwanie do ww. wniosków,

- zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,

- uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta).

 

Sprawy pozostałe (w tym dotyczące okresu 2017/2018) załatwiane są wyłącznie w pok. 22. Na punkcie nie ma możliwości złożenia wniosku.

  

Ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków i okresów ich rozpatrywania:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300+) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w ww. okresie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze później niż w  październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

https://www.mpips.gov.pl/