Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE,RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


 

 

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES 2017/2018

DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

GODZINY I OKRES URZĘDOWANIA PUNKTÓW TERENOWYCH

 

 

l.p

 

 

Adres

 

Godziny urzędowania

 

1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej   w  Chorzowie

Chorzów, ul. Kruszcowa 22

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

7:30 – 18:00

wtorek

środa

czwartek

7:30 – 16:00

piątek

7:30 - 14:00

 

2

 

Centrum Inicjatyw Społecznych  w Chorzowie

Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem  Parafii Św. Barbary    wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

7:30 – 14:30

środa

8:30 - 16:30

czwartek

9:00 - 17:00

piątek

7:30 – 14:30

 

3

 

Miejski Dom Kultury „Batory”

Chorzów, ul. Stefana Batorego 6

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 - 16:00

środa

czwartek

9:00 - 17:00

 

 

 

4

 

 

Salki Katechetyczne

Parafia Rzymskokatolicka św. Franciszka z Asyżu

(wejścia od ul. Franciszkańskiej)

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

 

poniedziałek

środa

piątek

8:00 - 16:00

wtorek

8:00 - 15:00

czwartek

9:00 - 17:00

 

 

 

5

 

Salka Probostwa

Rzymskokatolicka Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej
ul. Wolności 51 (wejścia od strony kościoła - salka naprzeciw kancelarii)

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

środa

piątek

8:00 - 17:00

wtorek

czwartek

8:00 - 15:00

 

 

 

Ważne:

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2017r. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 023

 

WNIOSKI O POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA RODZINNE (ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE, JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ORAZ ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 KOŃCZĄCY SIĘ 31.10.2017r. ORAZ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2017r.  PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok.  22

 

Okresy świadczeniowe

 W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

informacje dodatkowe i formularze :http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/