Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

Miasto Chorzów

Rewitalizacja podwórek Chorzowa II


W dniu 25.06.2018r w Centrum Inicjatyw Społecznych odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zagospodarowania podwórek w kwartale ulic Pudlerska, Słowackiego, św. Piotra i Ligonia. 
Jesienią 2017r. Miasto Chorzów zdecydowało o wykonaniu koncepcji zagospodarowania ww. kwartału zapraszając do współpracy mieszkańców oraz studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wspólny spacer badawczy po terenie odbył się 30 października 2017r. Celem spaceru było z jednej strony poznanie oczekiwań mieszkańców względem przyszłego zagospodarowania podwórka, z drugiej – wykorzystanie świeżego, nowego spojrzenia młodych przyszłych architektów na problem zaniedbanych i często niewykorzystanych przestrzeni podwórek.
Efektem spaceru badawczego jest opracowanie przez studentów 13 różnych bardzo ciekawych propozycji koncepcji , które na wczorajszym spotkaniu zostały osobiście zaprezentowane. Ogłoszono także wyniki głosowania , która z koncepcji została najlepiej oceniona przez mieszkańców Chorzowa. Wygrała praca Pani Wiktorii Janikowskiej.