Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

"ŚLĄSKA SUPERNIANIA " w CIS-ie


W czwartek 15.03.2012r na zaproszenie Liderki  "KLUBU MATKI" - Pani Izabeli Hermy , Centrum Inicjatyw Społecznych odwiedziła "śląska superniania"- Pani Małgorzata Skowron.

W trakcie spotkania Matki  nie tylko miały okazję wysłuchać fachowych porad pedagogicznych Pani Małgorzaty Skworon ale równiez w  luźnej dyskusji porozmawiać na temat problemów wychowawczych , podzielić sie własnymi doświadczeniami odnośnie budowania poprawnych  realcji z dziećmi.

Podczas spotkania podkreślono,iż nie ma "złotej recepty" na  korygowanie negatywnych postaw dzieci. Każdy przypadek niewłaściwego zachowania dziecka należy rozpatrywać indywidualnie a w proces naprawczy powinna być zaangażowana cała rodzina.