Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE


 

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD 01.11.2016r. DO 31.10.2017r.

DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

l.p

Adres

Godziny urzędowania

1

 

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie

Ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja
i ul. Wileńskiej)

 OD 01.09.2016 r. DO 31.10.2016r.

 

poniedziałek

wtorek

środa

piątek

7:00 – 15:00

czwartek

9:00 - 17:00

2

Miejski Dom Kultury „Batory”

Ul. Stefana Batorego 6

OD 01.09.2016r. DO 31.10.2016r.

 

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 – 16:00

środa

 czwartek

9:00 – 17:00

 

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

W OKRESIE OD 01.09.2016 DO 30.10.2016

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W OPS CHORZÓW

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 6 ustawy z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)) informuje:

 

                Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.  (art. 26 ust. 2 ww. ustawy)                     

 

                W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.  (art. 26 ust. 3 ww. ustawy)

 

                W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. (art. 26 ust. 4 ww. ustawy)

 

WNIOSKI O POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA RODZINNE (TJ. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE, JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ORAZ ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 KOŃCZĄCY SIĘ 31.10.2016r. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok.22

 

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA                Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY OD 01.10.2016r. DO 30.09.2017r.

DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

l.p

Adres

Godziny urzędowania

1

 

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie

Ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja
i ul. Wileńskiej)

OD 01.08.2016 r. DO 31.10.2016r.

 

poniedziałek

wtorek

środa

piątek

7:00 – 15:00

czwartek

9:00 - 17:00

2

Miejski Dom Kultury „Batory”

Ul. Stefana Batorego 6

OD 01.09.2016r. DO 31.10.2016r.

 

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 – 16:00

środa

 czwartek

9:00 – 17:00

 

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 W OKRESIE OD 01.08.2016 DO 30.10.2016

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W OPS CHORZÓW

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, w nawiązaniu do przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (tekst jednolity z 3 lutego 2016 r. (Dz. U. z dnia 11 lutego 2016 r. poz. 169 z późn. zm.))  informuje:

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. (art. 20 ust. 3 ww. ustawy)

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. (art. 20 ust. 4 ww. ustawy)

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. (art. 20 ust. 5 ww. ustawy)

 

 

WNIOSKI NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2016r. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok.22