Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

Miasto Chorzów

Współpraca

Centrum Inicjatyw Społecznych informuje, że tutejsza jednostka udostępnia pomieszczenia organizacjom prowadzącym warsztaty, szkolenia, treningi, spotkania a także poradnictwo zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.


Użyczenie pomieszczeń następuje po wcześniejszym przedłożeniu harmonogramu oraz przedstawieniu proponowanej tematyki zajęć (odpowiadającej przeznaczeniu budynku) bezpośrednio do:

  • siedziby Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18
  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej cis@z4.pl
  • faxem na nr 32 7334498

 Zapraszam do współpracy
Marcin Weindich